برای ثبت سفارش خود

 

برای ثبت سفارش شما میتوانید از طریق فروشگاه محصول خود را انتخاب و بعد از وارد کردن اطلاعات و آدرس خود برای پرداخت اقدام نمایید .

بعد از ثبت و پرداخت شما بلافاصله همکاران ما فاکتور شما را آماده سازی میکنند و طی سه الی پنج روز کاری محصول را دریافت خواهید کرد .